• Şikayət et

“Neftmaştəmir”in maliyyə zərəri artmaqdadır

Banker.az şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, ötən il ₼62 962 xalis zərər edib.

Onun əsas əməliyyat gəlirlərinin həcmi ₼811 926 olmaqla öncəki ildən 49.5% yuxarı olub, lakin əsas əməliyyat xərclərinin həcmi illik müqayisədə 55% artımla ₼892 152-yə çatması onun əsas əməliyyat zərərini ₼80 226 manata çatdırıb.

Şirkətin ₼24 410 gəliri və ₼7 846 xərcindən sonra onun zərəri illik müqayisədə ₼22 994-dən ₼62 962-yə yüksəlib. Bununla da onun yığılmış zərəri ₼1 660 994 təşkil edib.

manatla

  31 dekabr

2021-ci il

31 dekabr

2020-ci il

AKTİVLƏR

 

   Uzunmüddətli aktivlər   Torpaq, tikili və avadanlıqlar 152 797112 104Qeyri-maddi aktivlər ––İnvestisiyalar ––  152 797112 104Qısamüddətli aktivlər   Ehtiyatlar 714 064864 956Qısamüddətli debitor borcları 773 908651 876Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 4664 158Sair qısamüddətli  maliyyə aktivləri 4040Sair  qısamüddətli  aktivlər 473 115480 346  1 961 5932 001 376CƏMİ  AKTİVLƏR 2 114 3902 113 480    KAPİTAL

 

   Səhmdar (nizamnamə) kapitalı 291 880291 880Kapital ehtiyatları 818 216818 216Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) (1 660 994)(1 598 032)CƏMİ  KAPİTAL (550 898)(487 936)    ÖHDƏLİKLƏR

 

   Qısamüddətli öhdəliklər   Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 8 377–Qısamüddətli   kreditor  borcları 75 41475 414Sair  qısamüddətli   öhdəliklər 2 581 4972 526 002  2 665 288 2 601 416CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2 665 2882 601 416CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2 114 3902 113 480

 

 

 

 

 

          MƏCMU   GƏLİRLƏR   HAQQINDA  HESABAT

Əsas əməliyyat gəlirləri 811 926543 012
Əsas əməliyyat xərcləri (892 152)(573 719)
Əməliyyt mənfəəti (zərəri) (80 226)(30 707)
Sair əməliyyat gəlirləri 24 41014 262
Sair əməliyyat xərcləri (7 846)(6 549)
Fövqəladə gəlirlər 700
Fövqəladə xərclər 
Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) (62 962)(22 994)
Mənfəət vergisi 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (62 962)(22 994)
    
Mənfəətdə iştirak payı:   
   Səhmdarların payı 
  

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər
Mənbə:
0
40
0
0 şərh

Ən çox oxunanlar

  • Bugün
  • Həftə
  • Ay

Son şərhlər

Trenddə olanlar